Úvodní stránka » Vybavení

Pódium: 6m šířka, 3,5m hloubka

Vybavení: 

Bicí souprava SONOR

Lampové kytarové kombo ORANGE TH30C

Basový aparát ORANGE TB500h + box OCB410

Stojany na mikrofony 6x

3x stojánek elektrická kytara, 1x stojánek akustická kytara

3x zpěvový mikrofon

4x nástrojový mikrofon

Kabely

Switch

PDP

3x odposlechový monitor každý se svojí linkou

4x osvětlení pódia led RGB

Ozvučení:  

PA systém Mackie 2x HD1531

1x HD1801

mix DL1608 + ipad

 

Projekce:  

Projekční plátno na pódiu a dvě velkoplošné televize v klubu plus jedna u vchodu do klubu.

Parkování: 

Dočasně na vykládku a nakládku se dá parkovat před klubem. Poté je nejlepší auto přeparkovat do: Dlouhá třída, Řásnovka, Lannova, U Mánesova mostu, Opletalova, Senovážné náměstí, Celetná nebo Hybernská. 

Produkce klubu: Vlastní  

Zvukař: Klubový

  

Information for bands in English:

Freemasonic Pub Club, Týnská 10, Prague 1

Stage: 6 m width, 3.5 m depth

Equipment: Sonor drums, lamp TH30C Orange guitar amp, bass apparatus Orange TB500h + box OCB410

Stands for Microphones

3x vocal microphone

4x instrument microphone

cables

Switch

PDP

2 Amp monitor each with its line

4x Stage Lighting LED RGB

Sound Club: Mackie PA system 2x HD1531 + HD1801, mix DL1608 + ipad, two

Projection: projection screen on the stage and two large-screen television in the club plus one at the entrance to the club.

Parking: temporarily for loading and unloading can park in front of the club. Then the best auto move it to: Dlouhá tř., Řásnovka, Lannova, U Manesův Bridge, Opletalova, Senovážné square Celetná or Hybernská.

Production of the club's own